#1 Brain Challenge to keep your Mind healthy

 

brain training

 

Unik metod gör dig smartare (Gör detta dagligen!)

Man har för första gången kunnat visa att den kognitiva förmågan kan förbättras med hjälp av hjärngymnastik - enligt prof. Lingenberger, chef på avdelningen Human Development vid Max-Planck institutet i Berlin.

För bara ett år sedan var Lindenberger del av gruppen som publicerade studien "Att åldras i Berlin" som tydligt visade på att det inte fanns något samband mellan hjärngymnastik och en förbättring av försökspersonernas allmänförmåga. Nu har Lindenberger et al däremot publiserat en studie som uppmuntrar till användande av hjärngymnastik som ett sätt att förbättra din kognitiva förmågan.

Studien

COGITO-studien är den största, och förmodligen mest övertygande, studien inom området hjärngymnastik. 101 personer i åldern 20-31 år och 103 personer i åldern 65-80 år tränade i en timme varannan eller var tredje dag, totalt 100 sessioner. En träningssession utgjordes av 12 övningar: 6 för förståelse och hastighet (liknande "blixtkoll"); 3 för arbetsminnet ("Dual-N-Back"; och 3 för återkallelse av information (liknande "Memorera par"). Hjärngymnastikövningarna justerades i början av studien för att passa deltagarens prestationsnivå, som hade mätts på förhand.

 

brain trainingStudien utformades för att testa om hjärngymnastik hade en positiv effekt på den allmänna kognitiva förmågan, och för att se om den positiva effekten påverkades av ålder. Vidare ville forskarna undersöka om framstegen kunde överföras till vardagslivet.

Resultaten

Betydande förbättringar i den kognitiva förmågan kunde uppmätas - särskilt gällande arbetsminnet. Vi behöver arbetsminnet för att planera, förstå komplexa frågor, lösa problem och för att lära oss nya saker. Samtliga deltagare, oavsett ålder eller kön, visade på förbättringar i arbetsminnets kapacitet efter studien. Forskarna misstänker att träningen hade positiva effekter på kopplingarna mellan de båda frontalloberna i hjärnan, och därför kunde deltagarnas framsteg inom hjärngymnastik även avspeglas i deras vardagliga liv.

 

The science behind NeuroNation

 

Professor Dr. med. Falkenstein

"Many people are capable of improving specific cognitive functions with targeted cognitive training. NeuroNation consists of simple but motivating exercises."


 

Träningsmöjligheter

Du kan dra nytta av de senaste vetenskapliga framstegen genom att använda NeuroNations hjärngymnastik. Vi vet att du kommer att prestera bättre om du registrerar dina framsteg. Av den anledningen har vi byggt in en funktion som hjälper dig att hålla koll på dina resultat - jämför dagens resultat med gårdagens och morgondagens.

 

brain progress

Vår rekommendation

Vår nya kurs 'MemoWork' inriktar sig specifikt på att utveckla ditt arbetsminne, den är skapad med hjälp av forskare vid Free University i Berlin. Den här intensiva kursen innehåller personanpassade övningar som formas efter din förmåga, den kräver 4-8 veckor träning för att leda dig till bättre kognitiv förmåga. Programmets effektivitet har blivit grundligt undersökt, och du får pengarna tillbaka om du inte är nöjd - vi är nämligen helt övertygade om att du kommer att gilla den! Kursens övningar är vida omskrivna på grund av deras effektivitet. Vi lovar att du kommer att märka skillnad!

 
I accept the Privacy Policy.
By continuing I accept the Terms of Use.
By clicking on the button I accept the terms and conditions and the privacy policy.
I accept the Privacy Policy.
By continuing I accept the Terms of Use.
Sign in with Google

 
 
 

Impressum